Urządzenia piętrujące i rozpiętrowujące

Urządzenia piętrujące i rozpiętrowujące przeznaczone są do transportowania pionowego i magazynowania gotowych wyrobów betonowych.

Urządzenie piętrujące występuje w tzw. linii mokrej.  Jego zadaniem jest zmagazynowanie odpowiedniej ilości blatów produkcyjnych z uformowanymi wyrobami, które w dalszej części procesu technologicznego trafiają do systemu regałowego, w celu poddania ich wstępnemu dojrzewaniu. W linii suchej urządzenie rozpiętrowujące  odbiera blaty produkcyjne z wysezonowanymi wyrobami i przekazuje je do dalszej części linii technologicznej. Cichą i płynną pracę zapewniają odpowiednio dobrane zespoły napędu.

DANE TECHNICZNE

Moc przyłączeniowa8 kW
Obciążenie robocze11 700 kg
Prędkość podnoszenia/opuszczania 0,05 m/s
Wymiary wysokość7650 mm x 2700 mm x 2300 mm (dla 30 pięter)

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfMyBBDIwzA