Wibroprasa MULTI 1200 PRO

MULTI 1200 PRO jest to maszyna krocząca, dedykowana jest do produkcji wysokich wyrobów betonowych.

ZALETY WIBROPRASY

  • umożliwia produkcję szerokiej gamy wyrobów, o wysokości od 60 mm do 1200 mm,
  • umożliwia produkcję wyrobów betonowych od kostek brukowych, płyt chodnikowych(przy zastosowaniu stołu wibracyjnego), poprzez krawężniki, obrzeża trawnikowe, do wysokich elementów architektury ulic i ogrodów takich jak palisady, elementy ogrodzeniowe itp. oraz inne elementy infrastruktury drogowej takie jak: rury, przepusty itp.,
  • możliwość produkcji wyrobów betonowych bez konieczności zastosowania kompletnej linii technologicznej,
  • pełna automatyzacja z wizualizacją wszystkich etapów procesu technologicznego

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Napęd szuflad zasypowych – Dotychczasowe pośrednie przeniesienie napędu na szuflady zasypowe poprzez zespół dźwigni i siłowników zastąpiono rozwiązaniem konstrukcyjnym bezpośrednio przenoszącym napęd z silników poprzez koła i listwy zębate; zmniejszono gabaryty tej części wibroprasy, a tym samym ilość energii potrzebnej do poruszania szufladami. Zastosowanie kół zębatych poprawiło dynamikę pracy szuflad. W budowie kół zastosowano kompozycje różnych materiałów ograniczających hałas i zabezpieczające przed zużyciem innych kosztownych elementów układu.

Łożyska liniowe – Zastosowane rozwiązanie precyzyjnego prowadzenia i pozycjonowania współpracujących elementów matrycy i stempla powoduje mniejsze zużycie form do produkcji wyrobów betonowych;

System synchronizacji stempla i matrycy – służy do unieruchomienia stempla względem matrycy w czasie ruchu matrycy na pozycję rozformowania; składa się z łańcuchów, listew hamulcowych i siłowników hydraulicznych.

Napęd maszyny – tworzą dwa silniki hydrauliczne.

Zespół wału matrycy i zespół wału stempla formy – napędzane siłownikami hydraulicznymi; mocna, trwała konstrukcja w połączeniu z zastosowaniem wysokiej jakości łożysk, osadzonych w oprawach własnej konstrukcji, gwarantuje niezawodne użytkowanie.

Zespół podnoszenia ram – tworzą 4 śruby zsynchronizowane łańcuchem i napędzane silnikiem hydraulicznym. Zapewniają niezawodną i łatwą regulację wysokości podłogi względem matrycy.

DANE TECHNICZNE

ZAKRES AUTOMATYZACJIpełna automatyzacja procesu formowania
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WYROBU
1200 mm
MINIMALNA WYSOKOŚĆ WYROBU
60 mm
STRUKTURA WYROBU
wyrób dwu lub jednowarstwowy
MOC PRZYŁĄCZENIOWA
50 kW
MAKSYMALNA SIŁA UDARU WIBRACJI
(PŁYNNIE REGULOWANA)
250 kN
MAKSYMALNA SIŁA DOCISKU STEMPLA
150 kN
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
(ILOŚĆ CYKLI PRODUKCYJNYCH NA GODZINĘ)
ok. 120 cykli dla kostki dwuwarstwowej
ok. 100 cykli dla palisady 800 mm, jednowarstwowo
GABARYTY KONSTRUKCJI MECHANICZNEJ
2490 x 6900 x 5700 mm
WAGA KOMPLETNEJ MASZYNY
 39 000 kg
RODZAJ PRODUKTUkrawężniki, obrzeża trawnikowe, wysokie elementy architektury ulic i ogrodów takich jak palisady, elementy ogrodzeniowe, donice itp., także inne elementy infrastruktury drogowej takie jak: rury, przepusty itp.
https://www.youtube.com/watch?v=FkOXkLrfD9I