OBRZEŻE

NUMER
KATALOGOWY
ROZMIAR
KAMIENIA (mm)
UWAGI
K. 1. 0003150x1000x200 z promieniem i pióro-wpustem
K. 1. 0001360x1000x200 z z fazą jednostronną i pióro-wpustem
K. 1. 0004280x100x250 z z fazą jednostronną i pióro-wpustem
K. 1. 0002880x1000x300 z promieniem jednostronnie
D. 1. 0015060x200x706 R. 500
D. 1. 0015160x200x765 R. 1000
D. 1. 0015260x200x779 R. 300