Kontrola jakości

Jedną ze specjalizacji naszej firmy są nowoczesne technologie obróbki metali. Doświadczenia które zbieramy współpracując z międzynarodowymi i krajowymi przedsiębiorstwami, są skoncentrowane na przemyśle precyzyjnym i maszynowym. Specjalizacja ta wymaga prowadzenia dokładnych pomiarów kontrolnych, które pomagają określić, czy produkowane wyroby są wysokiej jakości. Nasze biuro pomiarowe korzysta z nowoczesnych, precyzyjnych maszyn oraz urządzeń pomiarowych, a personel posiada odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty kompetencyjne. Od początku istnienia firmy kierujemy się zasadą partnerskiej współpracy z naszymi kontrahentami, nastawioną na kompleksową realizację potrzeb i wymagań określonych przez Klienta.

USŁUGI

 • Pomiary geometryczne 3D na maszynie współrzędnościowej • WENZEL oraz przenośnym ramieniu pomiarowym FARO (pomiar błędów kształtu, położenie, rozstaw, średnice, cylindryczność, równoległość, prostopadłość, płaskość, współosiowość, pomiary kątów itp.);
 • Pomiary 2D precyzyjną kolumną (wysokościomierzem) TESA – urządzenie mierzące w 1 lub 2 osiach współrzędnych; wykorzystywane do pomiarów długości, wysokości, głębokości, stopni i odstępów na elementach geometrycznych o powierzchniach płasko-równoległych i walcowych kolistych, średnic otworów i wałów;
 • Wykorzystanie skanera laserowego FARO do tworzenia modelu bryłowego fizycznie istniejącego wyrobu / konstrukcji (wykorzystywane przy projektowaniu) oraz do porównywania rzeczywistego wyrobu z modelem projektowym;
 • Badania nieniszczące złączy spawanych konstrukcji stalowych oraz blach:
  • badania wizualne (VT) wykonywane wg normy PN-EN 970, poziomy jakości wg PN-EN ISO 5817;
  • badania ultradźwiękowe (UT) defektoskopem KRAUTKRAMER dla złączy spawanych oraz blach o grubości min. 6 mm – wykrywanie wewnętrznych wad o wielkości od 0,01 mm, w tym powierzchniowych i podpowierzchniowych (pęknięcia, rozwarstwienia, nieciągłości materiału itp.); urządzenie umożliwia także pomiar grubości, stosowany przede wszystkim dla konstrukcji silnie narażonych na korozję, gdzie nie można dokonać pomiaru metodami tradycyjnymi (rurociągi, zbiorniki, silosy itp.); badania wykonywane są wg normy PN-EN 1712 oraz PN-EN10160; poziomy jakości – wg PN-EN ISO 5817. Nasi pracownicy posiadają międzynarodowe certyfikaty metrologiczne oraz uprawnienia VT2 i UT2 wg PN-EN 473, wydane przez Instytut Spawalnictwa.

ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI POMIAROWE NASZYCH URZĄDZEŃ

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D WENZEL

Zakres pomiaru

 • dla osi X – 1200 mm
 • dla osi Y – 3000 mm
 • dla osi Z – 900 mm

Dokładność 0,0027 mm przy wykorzystaniu pełnego zakresu pomiarowego

Pomiar maszyną 3D WENZEL

Ramię pomiarowe FARO

 • Zakres pomiaru – 2400 mm
 • Dokładność pomiaru – 0,02 mm przy pełnym zakresie
 • Możliwość pomiaru wyrobów wielkogabarytowych poprzez przenoszenie układu współrzędnych

Ramię pomiarowe FARO podczas pracy

Kolumna pomiarowa TESA Micro Hite

 • Zakres pomiaru – 600 mm
 • Dokładność pomiaru – 0,002 mm przy pełnym zakresie

Defektoskop ultradźwiękowy KRAUTKRAMER

 • Zakres pomiaru – brak ograniczeń
 • Wymagania dla elementu do pomiaru:
  • blachy stalowe o grubości min. 6mm
  • spoiny doczołowe
 • Dokładność pomiaru – wykrywanie wad nie mniejszych niż 0,01mm

KONTAKT

Jacek Kwapisiewicz
Kierownik Działu Kontroli Jakości

tel. +48 48 / 369 08 73
e-mail: jkwapisiewicz@techmatik.pl