Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (Cookies)
w Techmatik S.A.

 

 1. Podstawa prawna:

Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 1. Użyte definicje w Polityce Prywatności (Cookies):
 • Administrator – właściciel strony www.techmatik.pl to jest Techmatik Spółka Akcyjna. z siedzibą przy ul. Zółkiewskiego 131/133, 26-610 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000277687, NIP 7962622903, REGON: 673004643, z kapitałem zakładowym w wysokości 27 592 500,00 zł.
 • Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza Stronę www (i wszystkie podstrony www) pod którą dostępna jest Strona www.
 • Polityka Cookies – niniejszy dokument
 • Strona www – strona internetowa dostępna pod adresem www.techmatik.pl
 • Cookies czyli ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony www i przeznaczone są do korzystania ze Strony www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Zakres zbieranych danych:

Administrator informuje, że Strona www zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, natomiast nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku. W szczególności Administrator oświadcza, że na Stronie www nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.

 1. Cel wykorzystania plików cookies:

Administrator informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Dostosowania zawartości Strony www do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
 1. Rodzaje stosowanych plików cookies:

Administrator informuje, że w ramach Strony www stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator informuje, że w ramach Strony www stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Strony www.
 • Pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony www.
 • Pliki cookies, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 • Pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Przechowywanie plików cookies przez przeglądarki internetowe:

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie www.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

 1. Cele i zakres gromadzenia danych za pośrednictwem strony internetowej.
 • Dane gromadzone w procesach rekrutacyjnych.

Przesłane dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne i inne dokumenty) będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy i w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w przesyłanych Administratorowi w dokumentach aplikacyjnych jest art. 221§1 Kodeksu Pracy.

Dane przekazane Administratorowi w dokumentach aplikacyjnych są przechowywane przez okres do dwóch lat.

Dane przekazane w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane i przetwarzane przez wyznaczonych pracowników Działu Personalnego Administratora.

 W trakcie realizacji procesów rekrutacyjnych dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane upoważnionym przedstawicielom kadry zarządzającej Administratora z zachowaniem wewnętrznych procedur ochrony danych osobowych.

Dane przekazane Administratorowi w dokumentach aplikacyjnych dla wybranych stanowisk mogą być przekazywane do Zarządu Columbia Machine Inc., spółki powiązanej grupy kapitałowej Columbia z siedzibą w Vancouver w USA w celu uzyskania akceptacji zatrudnienia kandydatów.

Administrator umożliwia dostęp do przesłanych dokumentów aplikacyjnych. w celu poprawienia informacji w nim zawartych lub zgłoszenia trwałego usunięcia.

W celu zgłoszenia prośby o usuniecie lub poprawienie danych należy skontaktować się drogą mailową na adres rekrutacja@techmatik.pl.

 • Dane gromadzone w celu ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania, rozliczeń finansowych.

W związku z realizacją procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych Administrator gromadzi i przetwarza przekazywane dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu.

Przekazane dane osobowe w dokumentach zamówienia, umieszczone na fakturach, zgłoszeniach reklamacyjnych, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, windykacji należności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym prawa podatkowego), na podstawie:

 • 6 ust.1  lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu realizacji procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych, Administrator udostępni przekazane dane osobowe upoważnionym pracownikom działu handlowego, działu finansowego, podwykonawcom usług przewozu towarów i montażu zakupionych towarów i usług w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru.

Dane osobowe pozyskane celu realizacji procesów ofertowania, realizacji zamówień, fakturowania i rozliczeń finansowych mogą być przekazywane do Columbia Machine Inc., spółki powiązanej grupy kapitałowej Columbia z siedzibą w Vancouver w USA w celu akceptacji transakcji, raportowania wewnętrznego i realizacji decyzji biznesowych.

Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile przekazujący skorzysta z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych.

Zamazanie danych osobowych po okresie 10 lat bezwzględnego przechowywania, nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane.

Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W celu zgłoszenia prośby o usuniecie lub poprawienie danych należy skontaktować się drogą mailową na adres techmatik@techmatik.pl.

 • Dane gromadzone w celu publikacji newslettera

Korzystanie z usługi newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.

W celu subskrypcji newslettera Administrator pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe:

 • adresu e-mail

Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia akcji informacyjnej o promocjach realizowanych w Techmatik S.A. i spółkach grupy kapitałowej Columbia Inc.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego.

Administrator zapewnia przekazującemu dane osobowe prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie w ramach marketingu. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem drogą mailową na adres techmatik@techmatik.pl.

Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 • Dane gromadzone w celu realizacji zakupów, zbierania ofert od dostawców, ewidencji faktur zakupowych i dokumentów powiązanych a także rozliczeń finansowych związanych z zakupami (dalej proces zakupu).

W związku z realizacją procesów zakupu Administrator gromadzi i przetwarza

przekazywane dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu.

Przekazane dane osobowe w dokumentach zakupowych (zamówienia, oferty, faktury, dokumenty przewozowe i inne), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu zakupów i występowania Administratora z zapytaniami na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, realizacji dostawy, realizacji płatności, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym prawa podatkowego), na podstawie:

 • 6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W celu realizacji procesów zakupu, Administrator udostępni przekazane dane osobowe upoważnionym pracownikom realizującym procesy zakupu, pracownikom działu finansowego, podwykonawcom usług przewozu towarów i montażu zakupionych towarów i usług w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu lub montażu towaru.

Dane osobowe pozyskane celu realizacji procesów zakupu mogą być przekazywane do Columbia Machine Inc., spółki powiązanej grupy kapitałowej Columbia z siedzibą w Vancouver w USA w celu akceptacji transakcji, raportowania wewnętrznego i realizacji decyzji biznesowych. Dane osobowe przekazane w formie dokumentów papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile przekazujący nie skorzysta z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. Zamazanie danych osobowych po okresie 10 lat bezwzględnego przechowywania, nastąpi na pisemny wniosek przekazującego dane. Administrator zapewnia dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W celu zgłoszenia prośby o usuniecie lub poprawienie danych należy skontaktować się drogą mailową na adres techmatik@techmatik.pl.