FORMY
PROCES TECHNOLOGICZNY

Produkcja form realizowana jest w oparciu o własne zakładowe normy jakości. Wykwalifikowana kadra konstruktorów i technologów dba o najwyższą jakość oferowanych przez nas form oraz usług związanych z ich serwisowaniem poprzez ciągłe doskonalenie procesów technologicznych. Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych jest zawsze poprzedzone testami w specjalistycznym zakładzie doświadczalnym, co daje możliwość kontrolowania jakości i ciągłego ulepszania procesu produkcyjnego. Staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby naszych Klientów i sprostać rosnącym wymaganiom rynku.

PROCES TECHNOLOGICZNY

Jakość form zależy nie tylko od samego procesu technologicznego, lecz również od jakości materiału, z jakiego się je produkuje. Kontrola jakości odbywa się już na etapie dostawy stali. Jakość dostarczanej stali sprawdzamy między innymi poprzez badanie metodą ultradźwiękową każdego arkusza blachy, używanego do produkcji form. Badanie odbywa się przy użyciu specjalistycznego wózka, na którym jest zamontowany defektoskop i głowica nadawczoodbiorcza. Materiał bada się pod kątem występowania wad nieciągłości, takich jak rozwarstwienia, zawalcowania, pęknięcia, przyklejenia oraz występowania pęcherzy gazowych i wtrąceń niemetalicznych. W trakcie procesu produkcji form metodą ultradźwiękową badane są również połączenia spawane. Poziom ich jakości określony jest normą PN-EN 25817:1997. Połączenia spawane badane są pod kątem występowania takich wad jak pęknięcia, przyklejenia, pory oraz pęcherze fazowe. Badania ultradźwiękowe przeprowadzane są również w trakcie procesu regeneracji i napraw form oraz innych urządzeń. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami stali, którzy gwarantują bardzo dobrą jakość dostarczanego materiału.

BADANIE STALI ZA POMOCĄ DEFEKTOSKOPU

MATRYCE FORM WYPALANE SĄ NA NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH WYPALARKACH GAZOWYCH FIRMY MESSER, GWARANTUJĄCYCH PRECYZJĘ JUŻ NA ETAPIE WYPALANIA MATRYCY FORMY

Obróbka gniazd matrycy oraz płytek stempla odbywa się na wysokiej klasy centrach obróbczych CNC – trzy- i pięcioosiowych, takich firm jak FPT, Mori Seiki i Hartford. Centra te gwarantują bardzo dokładny proces obróbki mechanicznej form oraz zapewniają to, co najważniejsze dla jakości produkowanych wyrobów betonowych, czyli dużą dokładność wymiarów gniazd matrycy i ich powtarzalność. Powierzchnia ścianek gniazd matrycy jest obrabiana tak, aby ułatwić rozszalowywanie zawibrowanego betonu i zapewnić niezawodną pracę formy. Płytki stempla są wykonywane z luzem na obwodzie – 0,3 ÷ 0,4 mm dla form niskich oraz 0,5 ÷ 0.6 mm dla form wysokich. Tak niewielki luz na obwodzie gniazda daje gwarancję wykonania wysokiej jakości wyrobu betonowego oraz wpływa na dłuższą żywotność formy.

OBRÓBKA MATRYCY NA FREZARCE PIĘCIOOSIOWEJ FPT DINO

NA CENTRACH OBRÓBCZYCH CNC ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ PROCES OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ PŁYTEK STEMPLA