Automatyczne linie dozowania kruszyw

Linia służy do transportowania wyselekcjonowanego kruszywa z kruszarni do kosza zasypowego oraz jego dozowania na pojazdy transportowe.

ZALETY KRUSZARNI

  • dokładność dozowania (bezpieczeństwo na drodze)
  • bezkolizyjny załadunek (brak zniszczenia naczepy przez ładowarkę)
  •  ograniczenie kosztów związanych z obsługą i pracą ładowarki
  • system sterowania zapewniający ciągłość produkcji kruszyw i ich załadunku
  • samoobsługa przez kierowcę tira
  • bezpieczeństwo podczas załadunku dzięki systemowi sygnalizacji świetlnej i czujnikom ultradźwiękowym
  • w pełni zautomatyzowany system produkcji kruszyw
  • szeroki zakres adaptacyjny
  • możliwość dozowania różnego rodzaju surowców (kruszywa, węgla, itp.)
  • niezawodność działania oparta na elektronicznych podzespołach renomowanych producentów