Podajnik blatów

Urządzenie zapewnia płynny obieg blatów w linii produkcyjnej.

Urządzenie transportuje produkcyjne blaty  z linii suchej do linii mokrej zapewniając ciągłość produkcji. Wykorzystane w budowie nowoczesne silniki w technice Serwo, napędy pasowe oraz liniowe systemy łożyskowania zapewniają cichą pracę, dużą dokładność pozycjonowania  zespołu przenoszącego blaty oraz krótkie czasy poszczególnych cykli pracy.