Urządzenia piętrujące i rozpiętrowujące

Urządzenia piętrujące i rozpiętrowujące przeznaczone są do transportowania pionowego i magazynowania gotowych wyrobów betonowych.

Urządzenie piętrujące występuje w tzw. linii mokrej.  Jego zadaniem jest zmagazynowanie odpowiedniej ilości blatów produkcyjnych z uformowanymi wyrobami, które w dalszej części procesu technologicznego trafiają do systemu regałowego, w celu poddania ich wstępnemu dojrzewaniu. W linii suchej urządzenie rozpiętrowujące  odbiera blaty produkcyjne z wysezonowanymi wyrobami i przekazuje je do dalszej części linii technologicznej. Cichą i płynną pracę zapewniają odpowiednio dobrane zespoły napędu.